Ren värme med biobränsle

Nakkila Boilers tillverkar både prefabricerade mobila och på plats byggda värmecentraler. Anläggningarna tillverkas och levereras inom effektområdet 1-20 MW.

Nakkila Boilers erbjuder Er nyckelfärdig leverans och den utbildning som behövs för att operera anläggningen optimalt.

Våra kunder i Norden består av professionella värmeproducenter som alla uppskattar Nakkila Boilers driftsäkerhet.

Nakkila Boilers Oy maskiner , utrustningar, komponenter och EPC värmeverk leveranser är CE-märkt enligt standard EN 1090-1:2009 +A1:2011

 

 

Jet-Puu Oy, Perho, Finland
3,0 MW Nakkila Boilers värmeverk