Lämpölaitostoimitussopimus Urjalaan

14.3.2017

Nakkila Boilers Oy ja Airanteen Energia Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen 1,5MW:n lämpölaitoksen laitetoimituksesta Urjalaan.
Uuden laitoksen kokonaisteho on 1,5 MW ja siitä tuotetaan lämpöä kaukolämpöverkkoon Urjalassa. Pääpolttoaineena käytetään 20-50%  kosteudeltaan olevaa kokopuuhaketta. Lisäksi laitoksessa voidaan käyttää polttoaineena palaturvetta , metsätähdehaketta ja kuorta.
Uusi laitos rakennetaan nykyisen laitoksen yhteyteen. Nakkila Boilers Oy:n toimitukseen kuuluvat täydelliset kattilalaitteet varusteineen sekä polttoainevaraston laitteet. Tilaajan toimitukseen kuuluvat sähköistys ja automaatio sekä rakennukset. Lämmöntoimitus laitoksella alkaa marraskuussa 2017.