Lämpölaitostoimitus Keuruun Lämpövoima Oy:lle

12.1.2017

Nakkila Boilers Oy ja Keuruun Lämpövoima Oy  ovat allekirjoittaneet sopimuksen 8.0 MW:n  (+savukaasulauhdutin 2,2 MW) biopolttoaineilla toimivan lämpölaitoksen toimituksesta Keuruulle.
Toimitus käsittää kaikki  lämpölaitoksen laitteistot olemassa olevaan lämpölaitosrakennukseen sekä uuteen Tilaajan toimittamaan polttoainevarastorakennukseen.
Tilaajan omaan hankintaan kuuluvat  automaatio ja sähköistys sekä rakennustyöt.
Laitos  toimittaa lämpöä Keuruun kaukolämpöverkkoon ja varmistaa lämmön tuotannon mahdollisessa vikatilanteessa päälämpölaitoksella.
Pääpolttoaineina ovat hakkeet ja kuori ja palaturve.
Lämmöntoimitus laitoksella alkaa vuoden 2017 lopulla.